1952. 01. 01. Assakürt

Aschner Lipót a mai szlovákia területés Assakürtön született, 1872. január 27.-én Assakürt, tót község, 800 lakossal, kik közül 369 r. kath., 338 ág. ev. 92 és 93 izraelita vallású. A községről már 1156-ból találunk feljegyzéseket. Akkor "Kürt" (később Kis- és Nagykürt) néven szerepel, sőt Ablánczkürt elnevezés alatt is előfordul. A község földesura a nemes Ghyczy család volt, melynek ősi, várszerű kastélya még ma is fennáll. E kastélyt az assakürti régi vár romjaiból e század elején Ghyczy András építtette. Az elpusztult vár 1550-ben épült és Ghyczy József érsek és helytartó ugyanakkor nyert az uradalom számára - melyhez ez időben 15 község és kuria tartozott - Feerdinándtól pallosjogot. A községnek régi kath. temploma a mai temetőben állott, de 1840-ben le kellett bontatni. A mai napig fennálló templom 1841-ben épült ugyan, de épülete oly gyorsan kezdett romlani, hogy hatóságilag bezárták. Az ág. ev. templom 1786-ban épült. Az izraelitáknak is van itt zsinagógájuk. A Ghyczy család régi kastélyán kívül még két csinos úrilak van a községben. Az egyik báró Mednyánszkyé, a másik, mely hegytetőn állva, szép fekvésével tünik ki, dr. Klobusiczky Gézáé. Földesura a Ghyczyeken kivül még a Berzsenyi és a Mednyánszky család volt.